Jacek Chmiel Konsultant Feng Shui
Według filozofii chińskiej pięć żywiołów przejawia się w naszych emocjach , myślach , działaniu, pożywieniu i napojach , jak konsumujemy w naszym zdrowiu , sile i rozwoju życia duchowego chcąc pozostać wiernym koncepcji Wu Xing , należy wszystko dzielić na pięć.

NALEŚNIKI - Przepis

 Panierowany  Camember - Przepis

Poniżej przedstawiam wybrane produkty żywnościowe, zaliczając je do jednego z pięciu żywiołów oraz jednej z pięciu właściwości energii czyli według natury energetycznej (re – gorąca, wen – ciepła, ping – neutralna, liang – ochładzająca, han – zimna). Należy tu jednak uprzedzić czytelnika, że w niektórych przypadkach można spotkać nieco inne zaszeregowania, co jednakże nie wpływa w sposób istotny na ostateczny rezultat działania danego produktu.

RYS HISTORYCZNY 

Przez wiele wieków w Europie, w naszej zachodniej tradycji, rozwijała się bardzo głęboka wiedza duchowa i medyczna. W wiekach średnich jej ostoją stały się klasztory. Jednakże w wyniku różnych konfliktów i kolei losu mnisi zostali pozbawieni możliwości leczenia ludzi i stosowania tradycyjnych terapii ziołowych.