Wizytówka jak sama jej nazwa , pokazuje cel i jej znaczenie. Temat opracowania wizytówki jest bardzo złożony i przedstawię go w bardzo krótkim zarysie. Aby opracować wizytówkę zgodnie z zaleceniami Feng-Shui trzeba sporządzić mapę horoskopowa jej właściciela oraz przeprowadzić dokładna analizę astrologiczną (astrologia chińska) firmy . Poza tym bardzo ważne jest utworzenie logo. Kilka słów o nim

Galeria logo w/g zasad Feng Shui na końcu artykułu 

Co raz częściej słyszymy o „domach Wampirach” To bardzo złożony i wielokierunkowy aspekt. Dlaczego tak się dzieje , że w pewnych miejscach czujemy się wspaniale, a w innych źle fatalnie nie kiedy wręcz ciągle chorujemy czy też ciągle przydarzają się nam bliżej nieokreślone przypadki o negatywnym skutku . Nie zawsze racjonalnie jesteśmy w stanie określić  przyczyny takiego stanu rzeczy.

To zagadnienie wymaga większego przemyślenia i nie można go potraktować zdawkowo, gdyż jest to jeden z najbardziej istotnych zagadnień w Xuan Kong. Postaram się przybliżyć tą tematykę i przekazać po części to zagadnienie które jest niezmiernie złożone. Dla lepszego zobrazowania posłużę się w wytłumaczeniu tego zagadnienia analogią narodzin dziecka, bowiem Gwiazda Wang Qi nabiera znaczenia w momencie zamknięcia danego siedliska Jang (domu, mieszkania, etc.) czyli jego narodzin. W momencie narodzin każdej istoty ludzkiej występują trzy szoki 1/temperatury 2/szok środowiskowy przejście ze środowiska ciekłego (wody płodowe) w atmosferyczne i szok oddechowy przejście oddychania płodowego poprzez pępowinę w oddychanie gazowe – atmosferyczne. To właśnie ten ostatni aspekt ma największe znaczenie.

Żeby swobodnie przejść do omówienia magicznego wzoru Lo shu podsumuje teraz w skrócie poznany wcześnie materiał.

Kiedy porównamy He-Tu z  z układem Fuxi czyli układ Wcześniejszych Niebios na pierwszy rzut oka trudno  doszukać się jakiejś zależności czy też pokrewieństwa. Ale czy tak rzeczywiście jest...

W kwadracie Lo shu jest jeszcze bardzo dużo zależności matematycznych i nie tylko. Żeby je dokładniej poznać przedstawię dzisiaj bardzo ważny aspekt , który jest po części wstępem do poznania techniki Xuan Kong Fei Xing.

Legenda głosi,że Fuxi ujrzał świętego smoka wyłaniającego się z rzeki Żółtej (He)gdzie na grzbiecie znajdował się jadeit z kropkowanym wzorem , który stał się inspiracją do ułożenia przez niego kołowego diagramu bagua. He Tu składa się z 2 rodzajów kropek ,czarnych i białych ,które są podzielone na 10 grup. Kropki białe występuje w grupie gdzie ich ilość nieparzysta, a czarne gdzie ilość jest parzysta.

Kiedy poznaliśmy podstawy 8 prymarnych gua i zarys budowy He-Tu przejdziemy teraz do dalszej analizy tego magicznego jakże ciekawego diagramu.

Patrząc na pierwowzór diagramu Lo shu możemy stwierdzić że jest niewielka różnica z diagramem poznanego już He Tu. Zasadniczą różnicą jest to , że w He Tu jest dziesięć grup kropek , podczas gdy w Lo shu jest dziewięć .

Fuxi oparł ten układ na bacznej obserwacji przyrody. Przekonał się on ,że gdziekolwiek był , zawsze nad głowa miał niebo , dlatego symbol nieba (Qian) umieścił na górze.( w starożytnych chińskich mapach południe zawsze znajdowało się na górze).