NLP, czym jest, gdzie się kończy a gdzie zaczyna się  manipulacja. Twórcą NLP czyli neurolingwinistycznego programowania umysłu jest Richard Bandler. Człowiek, który odrzucił wszelakiego rodzaju ograniczenia i stworzył to, co stworzył, czyli NLP. Ponieważ obecnie żyjemy w świecie manipulacji, gdzie się nie ruszymy jesteśmy manipulowani w sposób świadomy lub nieświadomy, postaram się obalić pewne stereotypy dotyczące NLP i wykazać gdzie się ono kończy a zaczyna manipulacja. Aby to dobrze zrozumieć najpierw musimy sobie poprawnie zdefiniować manipulację, żeby mieć jednakowy punkt odniesienia do tej tematyki w tym pomoże nam etymologia wyrazu MANIPULACJA.