Jacek Chmiel konsultant Feng Shui

Konsultacje Feng Shui

To kompleksowy zakres działań polegający na dokładnej analizie mikrokosmosu (mieszkanie, dom, zakład pracy, działka i każdy inny analizowany punkt odniesienia) wobec makrokosmosu czyli otaczającej przestrzeni analizowanego obiektu. Przebieg konsultacji obowiązkowo musi odbyć się w rzeczywistym punkcie odniesienia. Nie ma mowy o korespondencyjnym rozwiązywaniu problemów, ponieważ konsultant wtedy nie będzie dysponował dokładnymi danymi pochodzącymi z kompasu Luo Pan oraz aspektami metafizycznymi odebranymi przez jego zmysły. Konsultacja ma na celu stworzenia prawidłowego klimatu domu, firmy itp. tak aby przestrzeń która ich otacza pracowała dla nich a nie przeciwko nim. Taka analiza doprowadza do stworzenia prawidłowych relacji między domownikami, pracownikami, sąsiadami itp.

Poznaj

- tajniki  i ułomności swego Umysłu, który skrywa tak wiele tajemnic . To on kształtuje Twoją osobowość.

- mapę swego umysłu

- systemy i procesy zapisu świata realistycznego i jego subiektywne oblicze.

- magię słów od których zależy Twój sukces.

- strukturę i treść wypowiadanych przez Ciebie słów

-tajniki tworzenia składni perswazyjnej