Jacek Chmiel konsultant Feng Shui

Konsultacje Feng Shui

To kompleksowy zakres działań polegający na dokładnej analizie mikrokosmosu (mieszkanie, dom, zakład pracy, działka i każdy inny analizowany punkt odniesienia) wobec makrokosmosu czyli otaczającej przestrzeni analizowanego obiektu. Przebieg konsultacji obowiązkowo musi odbyć się w rzeczywistym punkcie odniesienia. Nie ma mowy o korespondencyjnym rozwiązywaniu problemów, ponieważ konsultant wtedy nie będzie dysponował dokładnymi danymi pochodzącymi z kompasu Luo Pan oraz aspektami metafizycznymi odebranymi przez jego zmysły. Konsultacja ma na celu stworzenia prawidłowego klimatu domu, firmy itp. tak aby przestrzeń która ich otacza pracowała dla nich a nie przeciwko nim. Taka analiza doprowadza do stworzenia prawidłowych relacji między domownikami, pracownikami, sąsiadami itp.

Konsultacja obejmuje:

w przypadku budowy nowego obiektu

- wybór działki pod budowę domu, biurowca, kompleksu zabudowań oraz wskazanie na niej najkorzystniejszego miejsca do realizacji budowy przy wykorzystaniu Szkoły Form Krajobrazowych, czyli doprowadzenie do pełnej harmonii analizowanego, badanego obiektu a ukształtowaniem otaczającego go terenu.

- odpowiednie zorientowanie budynku wobec zadrażnień geopatycznych (cieki wodne, uskoki tektoniczne itp.)

- odpowiednie zlokalizowanie frontu budowanego obiektu w korelacji z danymi właściciela.

- opracowanie drogi dojazdowej do posesji  z wykorzystaniem zaawansowanych technik Fen Shui.

- prawidłowe rozplanowanie pomieszczeń  w obrębie budynku z jednoczesnym ich przydzieleniem poszczególnym użytkownikom.

-właściwe rozplanowanie urządzeń wodnych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

- prawidłowy dobór kolorystyki  elewacji  zewnętrznej i pomieszczeń wewnątrz z wykorzystaniem ich użytkowości i położeń geograficznych.

-wytyczanie miejsc mocy w poszczególnych pomieszczeniach.

- wytyczanie drogi pieniądza dla firm w połączeniu z kompleksową analizą ich logo, reklamy, oznakowaniem wejścia oraz sąsiedztwem innych firm.

-odpowiedni dobór mebli i sprzętu w poszczególnych pomieszczeniach.

-opracowanie logo,  wizytówek ,reklam , folderów zgodnie z zasadami feng shui

W przypadku obiektu już zamieszkałego

-analiza otoczenia i jego wpływ na użytkowników konsultowanego budynku, lokalu i, firmy itp.

-wykrycie i zneutralizowanie płynących zagrożeń z otoczenia i zadrażnień wewnętrznych.

-prawidłowe rozlokowanie pomieszczeń dla poszczególnych domowników, pracowników itp.

- prawidłowy dobór kolorystyki  elewacji  zewnętrznej i pomieszczeń wewnątrz z wykorzystaniem ich użytkowości i położeń geograficznych.

-odpowiedni dobór mebli i sprzętu w poszczególnych pomieszczeniach.

- opracowanie drogi dojazdowej do posesji  z wykorzystaniem zaawansowanych technik Fen Shui.

-wytyczanie miejsc mocy w poszczególnych pomieszczeniach.

Zapraszam do konsultacji