Żeby swobodnie przejść do omówienia magicznego wzoru Lo shu podsumuje teraz w skrócie poznany wcześnie materiał.

Otóż kiedy ustawimy osiem prymarnych gua w rzędzie poziomym na pierwszym miejscu znajdzie się Niebo i w dalszej kolejności Jezioro , Ogień ,Piorun, Wiatr, Woda, Góra, Ziemia.

Teraz zamienimy kropki na symbole gua. I tak z 9 kropek otrzymamy Niebo , z 4 kropek Jezioro ,z 3 kropek Ogień , z 8 kropek Piorun, z 2 kropek Wiatr, z 7 kropek Wodę, z 6 kropek Górę, i z 1 kropki Ziemię.

Czyli otrzymamy taką sekwencję.

Ziemia1 ,Góra6, woda7, Wiatr2, Piorun8, Ogień3 , Jezioro4, Niebo9

(1,6,7,2,8,3,4,9,)

Czyli Niebo i ziemia zajmują skrajne pozycję a więc 9 i 1

następnie Jezioro i Góra czyli 4 i 6

następnie Ogień i Woda czyli 3 i 7       

następnie Piorun i Wiatr czyli 8 i 2

W ten sposób Fuxi opracował Porządek Wcześniejszego Nieba.(Xian Tian Gua) Jak to zrobił?

Przeciął poziomy diagram na połowę i połówki ułożył w krąg , kierując się położeniem Niba i Ziemi , oraz kierował się kierunkiem przepływu energii!!! Bardzo ważna zasada w rozpatrywaniu różnych metod Feng Shui. Energie Jang umieszczone są po lewej stronie kołowego diagramu , czyli są to Niebo ,Jezioro, Ogień i Piorun. Z kolei energie Jin znalazły się po prawej stronie i są to Wiatr , Woda, Góra, i Ziemia.

I tak Niebo i Ziemia znajdują się odpowiednio na górze i dole kołowego diagramu ,Woda i Ogień na zachodzie i wschodzie , Piorun I Wiatr na północnym wschodzie i południowym zachodzie, a Góra i Jezioro na północnym zachodzie i południowym wschodzie.

Teraz postaram się do każdej liczby dołożyć atrybut hierarchii rodzinnej.

Niebo to 9 Ojciec

Ziemia to 1 Matka

Piorun to 8 najstarszy syn

Wiatr to 2 najstarsza córka

Woda to 7 średni syn

Ogień to 3 średnia córka

Góra to 6 najmłodszy syn

Jezioro to 4 najmłodsza córka

Teraz umieścimy liczby pod odpowiednimi symbolami , osiem kierunków Lo shu pokryje się Z Porządkiem Wcześniejszego Nieba .(Xian Tian Gua) i to stanowi istotę He Tu i Lo shu