Czym jest SUKCES ?

Większość  społeczeństwa ok. 90% uważa , żeby osiągnąć sukces trzeba być : bogatym, wykształconym , być inteligentnym , mieć jeszcze trochę szczęścia , dobrze wyglądać  etc.  Czy tak jest? Na pewno nie!.

 

Ale nie stawiajmy koni z tyłu wozu i postarajmy się wyjaśnić czym jest sukces. Dla większości społeczeństwa sukcesem jest zasobność materialna – finansowa , dla innych rozwój duchowy, zdrowie, dobra praca itp. Dla mnie osobiście sukces to przede wszystkim dobre zdrowie i wspaniałe relacje w różnych dziedzinach życia: rodzina , praca , kontakty towarzyskie a na samym końcu finanse. A co pisze o sukcesie Kopaliński : sukces osiągnięcie, wyczyn, powodzenie.

sukcesywny następujący po sobie kolejno, stopniowo.
sukcesja przest. następstwo prawne, wstąpienie w ogół uprawnień; dziedziczenie, dziedzictwo, scheda, spadek.
sukcesyjne wojny - których powodem a. pretekstem były spory o następstwo tronu i pretensje o dziedziczne posiadłości (hiszp. 1701-14; polska 1733-38; austr. 1741-48).
sukcesor przest. spadkobierca, dziedzic.
Etym. - śrdw.łac. successivus 'kolejny', łac. successio 'następstwo', successor 'następca' i successus 'postęp; tok; sukces, powodzenie' (z p.p.) od succedere 'następować; powieść się'.
 

Czy tak jest ? Jak Wy myślicie?