Ruch obrotowy Ziemi trwa 24 godziny. Jej roczny ruch obiegowy wokół Słońca sprawia, że godzina wschodu Słońca w danej szerokości geograficznej zmienia się cyklicznie.

Cykl ten powtarza się w kolejnym roku kalendarzowym. Księżyc obiega Ziemię w ciągu 28 dni. Jego przeciętna prędkość mierzona w stopniach wynosi 1stop. na 2 godziny. Natomiast obserwowane z Ziemi Słońce przemieszcza się ruchem pozornym 1stop. na dobę. Obserwacja takich współzależności i sprawdzanie ich w praktyce pozwoliły ustalić Rytmy Tattwiczne. Tworzą je impulsy kolejnych Tattw. Cykl rozpoczyna się od wschodu Słońca, a każda Tattwa pulsuje 24 minuty. Tak więc Pięć Tattw, przechodząc rytmicznie jedna w drugą, dokonuje w ciągu 24 godzin jednego pełnego Impulsu Zmiany.

O wschodzie Słońca rozpoczyna działanie Tattwa Przestrzeni, czyli Czarna. Po niej następują: Tattwa Powietrza - Zielona, Tattwa Ognia - Czerwona, Tattwa Wody - Biała, Tattwa Ziemi - Żółta. Poniżej przedstawiam Tattwy  opis poszczególnych Tattw oraz ich wykres dla miasta Warszawy na miesiąc marzec 2008 r. Całe nasze życie przebiega w określonym czasie , które najczęściej mierzone jest w cyklu 24 godzinnym czyli doby, która ma 24 godziny, godzina 60 minut itd. Z doświadczenia wiemy, że inaczej czujemy się o wschodzie Słońca i że nasze samopoczucie zmienia się w zależności od pory doby. Zaś pora doby zmienia się w zależności od pory roku... Czy w tych zmianach jest jakaś reguła, czy występuje tu jakiś rytm?
Tak , jest to 24 minutowa pulsacja Tattwy , której cykl zaczyna się o wschodzie słońca. Zatem wykresy Zegara Tattwiczego dla każdego miasta będą inne , w zależności od szerokości geograficznej jego położenia. Dla przykładu na końcu artykułu podaje Tattwy na miesiąc marzec 2008 roku. Skąd wzięły się owe magiczne 24 minuty? Dla obserwatora na Ziemi stanie się to jasne, jeśli zrozumie, że jest to efektem relacji pomiędzy dobowym pozornym ruchem Słońca i dobowym ruchem Księżyca. Przeciętna prędkość Księżyca, mierzona w stopniach, wynosi 10 na 2 godziny, natomiast Słońce przemieszcza się ruchem pozornym 1o na dobę. Układ: Słońce - Księżyc oraz pozostałe planety stanowi szczególną konfigurację energetyczną. Można sobie wyobrazić tę konfigurację jako kosmiczną antenę, która przyjmuje z centrum galaktyki przekaz energetyczny. W naszych receptorach przekaz ten odczytujemy na wielu poziomach, m.in. jako Tattwy

 Wartości Tattwy i ich wykorzystanie.

 TATTWA CZARNA (nie działaj!)

To natura ograniczająca , która zaczyna się o wschodzie słońca. W czasie jej działania należy się wstrzymać od wszelkiego działania. To jest dobry moment na oczyszczenie i uporządkowanie swojej wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni. To bardzo dobry czas do dokonania swego rozrachunku energetycznego.

 TATTWA ZIELONA (teraz pomyśl!)

To natura zmienna , która pozwala na uporządkowanie swoich myśli i wyobrażeń. To wspaniały czas do komunikowania się, korespondencji , pracy naukowej i umysłowej. Sprzyja krótkim spacerom i podróżom. W tym czasie należy wystrzegać się zimnych kąpieli , plotek , fałszerstw oszustw itp. Wibracjom

TATTWA CZERWONA (działaj!)

To natura pobudzająca w czasie której wzrasta temperatura ciała oraz wzmaga się wszelaka aktywność psychosomatyczna. Pobudza ona śmiałość , odwagę i zdecydowanie . Ten czas jest idealny do wykorzystania przez dynamiczne profesje np.: wojsko , policja , sport , motoryzacja itp. Jest to także czas wzlotów i upadków, waśni, wojen, zamieszek. Uwaga na konflikty, wypadki, zranienia.

TATTWA BIAŁA (miłuj!)

To natura dążąca w czasie do harmonii . Czas kultu ciała i umysłu. Wykorzystaj ten okres na skupienie , na wszelakie porozumiewanie się, gdyż ten czas daje pogodę ducha i bardzo dobre samopoczucie . A zatem ta Tattwa, sprzyja odżywianiu się i wspólnym biesiadom, składaniu wizyt, zakupom. Wspomaga uczucia, miłość i przyjaźń. Pomyślna dla sztuk pięknych, medycyny, długich podróży. Utrwala podejmowane zobowiązania. Dobrze jest wówczas zawierać umowy i kontrakty. W czasie jej trwania najlepiej jest kłaść się do snu. Uwaga na nadmierną łatwowierność. 

TATTWA ŻÓŁTA (pożywiaj się!)

To natura kojąca , którą należy wykorzystać w praktyce rozwoju duchowego , wspaniały czas na poprawienie swojej kondycji fizyczne poprze ćwiczenia i medytację. Sprzyja zawieraniu małżeństw i trwałych związków. Dobrze jest wtedy składać wizyty, załatwiać sprawy w urzędach. Dobry czas na zajęcie się gospodarstwem domowym. To idealny czas dla osób grających na giełdach i w grach losowych bowiem w czasie jej trwania wyczulana jest nasza intuicja. Wspomaga przy rozpoczynaniu postępowania sądowego w sprawach majątkowych. Należy wystrzegać się zachłanności, chciwości i łakomstwa.