Porządek wg Króla Wen czyli układ ośmiu prymarnych gua zwanych Układem Późniejszych Niebios. Legenda głosi , że za panowania dynastii Shang król Wen był uwięziony w miejscu zwanym Youli , przez okres 7 lat . W  tym okresie zainspirował go układ Prymarnych Gua przedstawiony przez Fuxi. Do tego stopnia , że stworzył nowy układ , którego później nazwano Porządkiem Późniejszego Nieba.

Feng shui to starożytna chińska sztuka i nauka życia w harmonii ze środowiskiem. Głęboko zakorzeniona w chińskiej kulturze i filozofii taoistycznej, stanowi sposób postrzegania energii wszechświata i współoddziaływania z nią.

Jak dobrze wiecie nauka Feng-Shui Yang oparta jest na nie ustającym cyklicznym dynamizmie który pod postacią znaków , liczb i odpowiadającym im atrybutom jest zapisana w Układzie Króla Wen czyli Układzie Późniejszych Niebios (Hou Tian Ba Gua) Arrowana znacząca role ma tylko i wyłącznie w kulturze Chin i to od kilku wieków.

Aby przyswoić sobie dobrze tajniki klasycznego feng-shui musimy poznać pochodzenie i rozwój ośmiu prymarnych gua . Gua tłumaczone jest jako trygram lub heksagram , zależnie od kontekstu. W języku chińskim gua znaczy zawieszać. W Chinach zawieszano symbole , by mówiły ludziom , jak maja postępować , jeśli chcą uzyskać szczęście i uniknąć niepomyślnego losu. Konfucjusz w swym traktacie opisuje „......Tai Chi generuje dwie podstawowe energie. Dwie podstawowe energie tworzą cztery podstawowe symbole.

K'ung K'iu, zw. K'ung fu-tsy, czyli Mistrz K'ung (551-479 p.n.e.) myśliciel chiński, twórca konfucjanizmu. Urodził się w księstwie Lu (w dzisiejszej prowincji Szantung), jego ród wywodził się od dynastii Szang, ale dzieciństwo i młodość K. upłynęły w biedzie; potem zajmował stanowiska państwowe (strażnik spichrza) w księstwie Lu, konflikty z władcą zmusiły go do wyjazdu; lata 497-483 spędził z uczniami w podróżach poszukując władcy, który chciałby wcielać w życie jego ideały; powrócił do księstwa Lu, gdy jeden z jego uczniów zajął wysokie stanowisko na dworze, przyjęto go z honorami, ale nie powierzono mu żadnego stanowiska.

Przede wszystkim musimy sobie wytłumaczyć jakie mechanizmy decydują o zmianie wykresu urodzeniowego , a w ogóle jakie zachodzą mechanizmy między energią Qi niebiańską, ziemską i ludzką. Mało osób zdaje sobie sprawę z tych zależności i nieskończonej ilości możliwości oddziaływań miedzy tymi trzema energiami. Weźmy dla przykładu energię Qi ludzką.na którą tak często powołujemy się . tylko  pytam się co jest w człowieku takiego , ze jest wstanie oddziaływać na Qi Ziemi i Nieba?

Nieco uchylę rąbka owej tajemnicy aby pokazać  Czytelnikom jaka to jest rozległa nauka aby ją dobrze zrozumieć. Wszystko to dzieje się za sprawą erytrocytów czyli krwinek czerwonych.

W filozofii chińskiej yin i yang są dwiema kosmicznymi siłami , które kształtują i równoważą całe życie. Są przeciwnościami , które nieustannie przemieszczają się , a dzięki występującemu miedzy nimi napięciu kreują życie.

Początki chińskiego kalendarza sięgają XIV wieku p.n.e. Według legendy, twórcą kalendarza był mityczny cesarz Huangdi, który wprowadził go w 2637 roku p.n.e. Chociaż od kilkudziesięciu lat Chińczycy posługują się kalendarzem gregoriańskim, tradycyjny kalendarz jest stosowany do dnia dzisiejszego do określania terminów świąt. Tradycyjny chiński kalendarz oparty jest na dokładnych astronomicznych obserwacjach wysokości słońca oraz faz księżyca.  Ważnym elementem chińskiego kalendarza jest sześćdziesięcioletni cykl kalendarzowy. Cykl ten jest kombinacją 10 znaków tian gan oraz 12 znaków di zhi.