To zagadnienie wymaga większego przemyślenia i nie można go potraktować zdawkowo, gdyż jest to jeden z najbardziej istotnych zagadnień w Xuan Kong. Postaram się przybliżyć tą tematykę i przekazać po części to zagadnienie które jest niezmiernie złożone. Dla lepszego zobrazowania posłużę się w wytłumaczeniu tego zagadnienia analogią narodzin dziecka, bowiem Gwiazda Wang Qi nabiera znaczenia w momencie zamknięcia danego siedliska Jang (domu, mieszkania, etc.) czyli jego narodzin. W momencie narodzin każdej istoty ludzkiej występują trzy szoki 1/temperatury 2/szok środowiskowy przejście ze środowiska ciekłego (wody płodowe) w atmosferyczne i szok oddechowy przejście oddychania płodowego poprzez pępowinę w oddychanie gazowe – atmosferyczne. To właśnie ten ostatni aspekt ma największe znaczenie.

 Zaczerpnięcie pierwszego oddechu atmosferycznego przez niemowlę wyciska w nim piętno w postaci hologramu,(analogicznie jest to moment zamknięcia budowy siedliska jang) Tym hologramem jest trygram osobisty który wyznacza liczbę osobistą Ming Gua ,(w układzie domu jest to gwiazda danego 20lecia w którym została zakończona budowa zwana Gwiazdą Czasu) , który(a) to z kolei jest zapisaniem położenia ośmiu wędrujących gwiazd(8 rodzajów Qi wg Szkoły Ligi Pai) Te 8 gwiazd jest powiązane z dziewięcioma gwiazdami Wielkiej Niedźwiedzicy w odpowiedniej sekwencji , która za chwile przedstawię.   Niemowlę, (tutaj należy je potraktować jako mikrokosmos , dom też) gdzie po zaczerpnięciu pierwszego oddechu (zakończeniu budowy) zintegrowało się z makrokosmosem wyznaczając mu 4 sprzyjające i 4 niesprzyjające kierunki, w przypadku niemowlęcia. Stworzenie wykresu Tian Pan czyli Okresu , który zawiaduje ogólną energią dwudziestolecia w budynku .gdzie ustanawia on Gwiazdę Skierowania w Pałacu Skierowania i Gwiazdę Osadzenia w Pałacu Osadzenia., co w dalszej konsekwencji wyznacza Wędrowanie Gwiazd w sekwencji postępowej(+) lub wstecznej(-) po lini pieczęci Saturna (magiczny kwadrat Lo Shu zwany jest także kwadratem Saturna) Te narodziny spowodowały ,że organizm ludzki (DOM) zaczyna dostosowywać się do pulsu Matki Ziemi i Ojca Nieba bowiem Ono znajduje się miedzy nimi . Trygram zbudowany jest z trzech linii gdzie dolna linia reprezentuje Matkę Ziemię(szczęście ziemskie- ti chai) , środkowa człowieka(szczęście ludzkie- ren chai) i górna Niebo (szczęście niebiańskie tien chai) Trygram zawsze czyta się od dolnej linii. Tak jak pisałem w swoich wcześniejszych postach o powstaniu 8 prymarnych gua , linie mogą być przerywane (energia jin-żeńska) i ciągłe(energia jang-męska).Nie bez znaczenia jest poznanie właśnie tego aspektu którego należy umiejętnie połączyć z Lo shu. Jeszcze bardziej jest to widoczne w układzie binarnym .
Powróćmy teraz do układu gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy która zbudowana jest w następujący sposób:
1/Sheng Qi z Tan Lang (Wygłodniały Wilk)

2/Yan Nian z Wu Qu (Wojsko)

3/ Tian Yi z Ju Men (Wielkie Wrota)

4/Fu Wei z dwiema gwiazdami składającymi się na dyszel Wielkiego Wozu-Zou Fu i You Bi (Lewy i Prawy Zastępca)

 Jak nie trudno zauważyc , ze te cztery układy są pozytywne i wyznaczaja one cztery 45stopniowe korzystne Pawilony czy też Pałace.
5/Hou Hai z Lu Cun (Zastrzeżony dostatek)

6/ Liu Sha z Wen Qu (Uczeni)

7/ Wu Gui z Lian Hen (Cnotliwość)

8/ Jue Ming Z Po Jun ( Niszcząca Armia)

 Tu także nie trudno się domyśleć , że mamy do czynienia z czterema układami niekorzystnymi które wyznaczają cztery 45stopniowe niekorzystne Pałace czy Pawilony.
Powracając teraz do pierwszego oddechu niemowlęcia , który wypalił w nim hologram jego energetyki należy powiedzieć , że był to jeden szczególny niepowtarzalny Niebiański Oddech który przeminął i już do tego organizmu nie wróci. W przypadku narodzin domu Niebiańska Energia która jest bezkierunkowa bowiem występuje wszędzie została pochwycona w ten mikrokosmos zwany domem i wypaliła w nim piętno w postaci energetycznego planu , który my rozpatrujemy pod względem odczytu atrybutów gwiazd (G,C,W) i relacji między nimi. Ponieważ Gwiazda Czasu nie jest ukierunkowana bowiem to ona nadaje kierunek pozostałym 8 gwiazdom nie jest ona brana w standartowej analizie Niebiańskiego Serca gdyż nie można jej ukierunkować w celu przeciwdziałania złym gwiazdom i nie tylko.(oczywiście są wyjątki) Następnie kierunek ośmiu gwiazd przebiega z zewnątrz siedliska jang (domu) do jego wnętrza a nie jak to większość uważa ze środka domu na jego zewnątrz. Od środka zadziała właśnie tylko i wyłącznie nie ukierunkowana energia Gwiazdy Czasu owego domu

Zatem możemy ten cały wywód sprowadzić do definicji Niebiańskiego Serca który brzmi Jest to matryca, hologram, paradygmat energetyczny (nie ukierunkowanej energii QI) która została pochwycona, sprowadzona z makrokosmosu (wszechświat) do mikrokosmosu Dom w wyniku połączenia Niebiańskiej Qi z Ziemską przy udziale ludzkiej. Ten hologram Gwiazdy Wang Qi ( zagadnienie trzech cykli San Yuan) która zajmuje centralne miejsce w Niebiańskim Sercu ściąga do siebie gwiazdę wody która występuje w sektorze gdzie jest najaktywniejsza energia Qi o charakterze Jang. Czyli energia która napływa z kierunku skierowania danego siedliska .Występuje ona po prawej stronie gwiazdy bazowej. Dlaczego  właśnie po tej stronie? Dlatego , że prawa strona jest zawsze energią jang (męską) patrząc od strony skierowania, natomiast lewa energią jin (żeńska).Analogia do czterech mitycznych zwierząt, czyli strona Zielonego Smoka Jang i strona Białego Tygrysa Jin. Gwiazda wody zwana też inaczej  gwiazdą: "do góry i na prawo" od g.bazowej  g.frontu, g.skierowania, wyznacza drogę Wodnemu Smokowi. Z przeciwległej strony kierunku skierowania Gwiazda Wang (bazowa) ściąga do siebie Gwiazdę osadzenia czyli Gwiazdę o największym potencjale energii jin. Ona analogicznie zajmuje miejsce po lewej stronie Gwiazdy Bazowej W Niebiańskim Sercu. Gwiazdę tą określa się także jako  "do góry i na lewo" od g.bazowej : g.osadzenia, która wytycza drogę Górskiemu Smokowi.

 

Opracował: Jacek Chmiel

                   Konsultant Feng Shui