Kiedy porównamy He-Tu z  z układem Fuxi czyli układ Wcześniejszych Niebios na pierwszy rzut oka trudno  doszukać się jakiejś zależności czy też pokrewieństwa. Ale czy tak rzeczywiście jest...

Otóż  te dwa układy stanowią całość  kiedy  8 prymarnych gua tworzy zewnętrzny obraz , a He-tu obraz wewnętrzny . Pionowe i poziome rzędy kropek He-tu są ekwiwalentem lewej i prawej połówki kołowego diagramu Fuxi. Przypomnijmy sobie z poprzednich artykułów jakie sa liczby porządkowe prymarnych gua w diagramie Fuxi. To 1, 2, 3, 4 , oraz 5, 6, 7, 8, Według porządku He-tu jest to 9, 4, 3, 8 oraz 2, 7, 6, 1..i kiedy te liczby  symbolicznie umieścimy pod odpowiadającymi im gua , przekonamy się ,że zgadzają się one z liczbami porządkowymi ośmiu prymarnych gua ustawionych w linii poziomej

Ziemia8 góra7 woda6 wiatr5 piorun4 ogień3 jezioro2 niebo1

1,3,7,2,8,3,4,9

Gdy umieścimy liczby 9,4,3,8 z poziomego rzędu He-tu po lewej stronie kołowego diagramu Fuxi , wyznaczają one wtedy miejsca nieba, jeziora, ognia i pioruna . analogicznie liczby 2,7,6,1 z rzędu pionowego He tu , umieszczone po prawej stronie diagramu kołowego , wyznaczają miejsca Wiatru, Wody, Góry ,Ziemi