Legenda głosi,że Fuxi ujrzał świętego smoka wyłaniającego się z rzeki Żółtej (He)gdzie na grzbiecie znajdował się jadeit z kropkowanym wzorem , który stał się inspiracją do ułożenia przez niego kołowego diagramu bagua. He Tu składa się z 2 rodzajów kropek ,czarnych i białych ,które są podzielone na 10 grup. Kropki białe występuje w grupie gdzie ich ilość nieparzysta, a czarne gdzie ilość jest parzysta.

 

W ten sposób z tych 10 grup kropek powstają cztery pierścienie, dwa wewnętrzne i dwa zewnętrzne. W centrum znajduje się 5 kropek białych , które są otoczone dwoma pierścieniami  składających się z 5 czarnych kropek jeden u góry drugi na dole i symbolizują one liczbę 10.W  wewnętrznych pierścieniach są umieszczone wzory , które odpowiadają liczbom 1, 2 ,3 ,4 i 5 Z kolei liczby 6, 7 ,8 ,9 i 10  są reprezentowane przez wzory znajdujące się w zewnętrznych pierścieniach. Mędrcy chińscy którzy kończyli Szkołę Symboli i Liczbo ustalili , że liczby odpowiadające kropkom pierścienia wewnętrznego czyli 1, 2, 3 , 4, i 5 sa liczbami Początkowymi , których natura jest aktywna i ekspansywna , ale ich energie pozostają uśpione , ukryte (dlatego te liczby znajdują się ukryte w kręgu(pierścieniu) wewnętrznym). Liczby umieszczone w  zewnętrznych kręgach czyli 6, 7, 8, 9 i 10 zwane zostały Liczbami Spełnienia ,gdyż reprezentują one zjawiska ,które już się zamanifestowały. Ich natura nie jest aktywna , a energia ich została uwolniona ,dlatego znalazły się one w kręgu zewnętrznym co powoduje ,ze są dobrze widoczne.

Kiedy dokładnie się przyjrzymy widzimy że liczby związane z białymi kropkami czyli 1,3,7,9 następują po sobie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara , a liczby związane z czarnymi kropkami 4,2,8,6 następują po sobie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Liczby 1,3,7 i 9 są liczbami nieparzystymi , czyli jang a wiemy , że atrybutem energii jang jest ekspansja toteż 1 powiększa się do 3 a 7 do 9.

Liczby 4, 2, 8 i 6 to liczby parzyste ,czyli energia yin gdzie jej atrybutem jest zmniejszanie się dlatego 4 zmiejsza się do 2 , a 8 do 6.. Teraz dobrze by było abyście opanowali ten materiał z użyciem kartki papieru i ołówka, zaczynając od pierwszego artykułu tzn. powstania 8 prymarnych gua Kiedy opanujecie ten materiał poznamy wtedy znaczenie i tajemnicę poszczególnych liczb łącznie z analizą Wielkiego Traktatu, który wyszedł z pod pióra Konfucjusza{mospagebreak}

Konfucjusz w Wielkim Traktacie powiedział:

„Niebo stworzyło rzeczy święte

święty mędrzec przyjął je za wzór

ż żółtej Rzeki wyłonił się obraz

mędrzec podążył za jego objawieniem.”

Musiało minąć ok. 1500 lat aby te słowa zostały rozszyfrowane. Dokonał tego wspomiany już wcześniej Shao Yong. Znalazł on klucz i powiązania między kropkami występującymi w

 He Tu a kreskami 8 prymarnych gua.

Shao odkrył że:

9 kropek to  symbol Nieba 9

4 kropki to symbol jeziora  4

3 kropki to symbol ognia 3

8 kropek to symbol pioruna 8

 

2 kropki to symbol wiatru 2

7 kropek to symbol wody 7

6 kropek to symbol góry  6

1 kropka to symbol Ziemi  1

 

Shao Yong  podstawił liczby 9 ,4 ,3 , 8 oraz 2, 7 ,6 , 1 pod symbolizowane prze nie gua i wtedy odkryła się przed nim boska tajemnica o której pisał Konfucjusz..

Gdy liczby 9 , 4 ,3 ,8  i 2, 7 ,6 , 1 podstawimy stosownie do chińskiej tradycji czyli w kierunku od prawej do lewej pod symbole nieba,jeziora,ogien,piorun,wiatr,woda,góra i ziemia to otrzymamy poniższy diagram  liniowy , który zawiera także elementy powstania 8 prymarnych gua gdzie cyfry ostatniej lini sa liczbami odpowiadającymi kropkom z diagramu He-Tu

                                     Tai-ci

                                         0

               yin                                          yang

                2                                               1

wiekszy yin  Mniejszy yang          mniejszy yin         większy yang

       4                     3                               2                             1

ziemia  góra  woda  wiatr              piorun    ogień   jezioro     niebo

    8         7        6         5                     4            3           2            1

    1        6         7         2                     8             3          4              9                   

 

Osoby które znaja techniki lecącej gwiazdy niech teraz przypatrzą się odpowiednim para liczb

I niech postaraja się sami wyciągnąć pewne wnioski

Kiedy dokładnie przyjżyjmy się diagramowi He-Tu zauważymy że w jego centrum znajduje się pięć i dziesięć kropek. Aby zrozumieć dlaczego tak jest musimy przeprowadzić teraz pewna analizie matematyczna

Liczba reprezentująca niebo to 9.    10-9=1

                                         jezioro to 4    5-4=1

a liczba jeden(1) jest liczbą porządkowa większego yang

dlatego niebo i jezioro wywodzą się z tego samego źródła tzn. Większego Yang

Liczba reprezentująca ogień to 3.   5-3=2

                                         piorun to 8   10-8=2

I w ten sposób ogień i piorun maja swoje pochodzenie z tego samego źródła a mianowicie

Mniejszego Yin

 

Liczba reprezentująca wiatr to 2  5-2=3

                                         wodę to 7  10-7=3

liczba 3 jest przyporządkowana Mniejszemu Yang

i z niego wywodzą się wiatr i woda.

Liczba reprezentująca góre to 6   10-6=4

                                       ziemie to 1 5-1=4

liczba cztery to źródło Większego Yin i od niego wywodzi się ziemia i góra.

 Kiedy przeanalizujemy sobie wcześniejsze wiadomości o układzie Fuxi to zauważymy ,że osiem prymarnych gua są rozmieszczone w czterech kardynalnych i czterech pośrednich kierunkach podczas gdy kropki w układzie He Tu ułożone są w kierunku poziomym i pionowym. Logika nakazuje powiedzieć , że pozycje te i kierunki są nie zgodne ze sobą .Czy rzeczywiście tak jest ? O tym w następnym odcinku.