Patrząc na pierwowzór diagramu Lo shu możemy stwierdzić że jest niewielka różnica z diagramem poznanego już He Tu. Zasadniczą różnicą jest to , że w He Tu jest dziesięć grup kropek , podczas gdy w Lo shu jest dziewięć .

Zarówno jednym jak i drugim diagramie owe grupy kropek odpowiadają dokładnie takim samym symbolom.

A więc

9 kropek symbolizuje Niebo

4 kropki Jezioro

3 kropki Ogień

8 kropek Piorun

 2 kropki Wiatr

7 kropek Wodę

6 kropek Górę

1 kropka Ziemię

 kiedy dokładnie przeanalizujemy sobie ułożenie poszczególnych grup kropek w układzie Lo shu dojdziemy do bardzo przemyślanego układu a mianowicie: grupy kropek 1, 3, 7,  i 9 wyznaczają cztery kierunki kardynalne tzn N,E,Wi S i jak można zauważyc są to liczby nieparzyste , oraz grupy kropek 2, 4, 6 i 8 wyznaczają cztery grupy kierunków pośrednich SW ,SE ,NW i NE i są liczbami parzystymi.

Kiedy baczniej przyglądniemy się tym liczbom na diagramie Lo shu możemy zauważyć że istnieje następna zależność.a mianowicie  sekwencja kropek od góry po lewej stronie diagramu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara to 9,4,3,8 co dokładnie odzwierciedla liczbom pojawiającym się od prawej do lewej strony w poziomym rzędzie na diagramie He-tu podobnie sekwencja ilości kropek od góry po prawej stronie diagramu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara to 2,7,6,1 czyli dokładnie taka sama , jak sekwencja liczb od góry do dołu w pionowym rzędzie na diagramie He Tu.

Stosownie do komentarza gua gdzie czytamy :

Trzy to liczba Nieba

Dwa to liczba Ziemii

Z nich pochodzą inne liczby.

Dowiadujemy się o istocie  powstania 8 prymarnych gua. Ważna sprawą jest charakter liczby3 która jest liczbą jang przedstawiającą Niebo i 2 która jest jin reprezentując Ziemię. Ten aspekt nie może być potraktowany zdawkowo. Przejdźmy  teraz do diagramu Lo shu i jego numerologicznych zawiłości  Liczby nieparzyste które są nośnikiem energii jang a występujące w punktach kardynalnych tego diagramu tworzą zgodnie z ruchem wskazówek zegara następującą sekwencje 1, 3, 9, 7; a  sekwencja liczb parzystych które występuja w punktach pośrednich w kierunku przeciwnym do ruchu zegara 2,4,6,8 i są nośnikiem energii jin.. gdy zastąpimy kropki  cyframi otrzymamy następujący diagram

 4          9          2

3          5          7

8          1          6

 Jest to podstawowy wzorcowy (wyjściowy) diagram do wszelakich analiz Feng-shui.

Diagram ten zwany jest także magicznym. Te nazwe zawdzięcza magicznej liczbie piętnaście(15) która powstaje w wyniku sumowania wszystkich liczb w rzędach poziomych i pionowych i ukośnych(przekątnych)

RZĘDY

poziome

4+9+2=15

3+5+7=15

8+1+6=15

pionowe

4+3+8=15

9+5+1=15

2+7+6=15

ukośne(przekątne)

8+5+2=15

4+5+6=15

Ponieważ trojka jest liczba jang . 1x3=3, 3x3=9 , 9x3=27 toteż liczby 1 , 3, 9,7 występuja w Lo-shu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Dwojka jest liczbą In , 2x2=4 , 4x2=8 ,8x2=16 dlatego liczby 2, 4, 8 , 6 pojawija się na diagramie Lo shu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara