Fuxi oparł ten układ na bacznej obserwacji przyrody. Przekonał się on ,że gdziekolwiek był , zawsze nad głowa miał niebo , dlatego symbol nieba (Qian) umieścił na górze.( w starożytnych chińskich mapach południe zawsze znajdowało się na górze).

Nie zależnie od tego zauważył , ze gdziekolwiek jest zawsze pod nogami miał ziemię.Dlatego symbol ziemi Kun umieścił na dole. Obserwując bacznie zjawiska zachodzące pomiędzy niebem a ziemią zauważył słońce i księżyc. Ponieważ słońce wstaje na wschodzi tam też je umieścił symbol ognia(Li) w tym czasie księżyc podążał ku zachodowi i zachód stał się jego domem w postaci symbolu wody Kan. Ponieważ słońce jest źródłem ciepła i światła uznał , ze powinno ono być reprezentowane przez symbol ognia, a księżyc który nie emanuje światłem ani ciepłem Fuxi przypisał symbol wody Kan która jest zimna i posiada przeciwstawne atrybuty do ognia.

W trakcie bacznej obserwacji przyrody Fuxi przyciągnęły jeszcze dwa zjawiska natury :burza z piorunami i wiatr.Zauważył ze obdarzone są one potężną energią , która nie może być obojętna w makro i mikrokosmosie. Zauważył także , że jeżeli wiatr nie był zbyt silny i burza przychodziła we właściwym czasie , to obydwa te zjawiska sprzyjały urodzajnym plonom i zawsze działając razem w ścisłym związku z życiem ludzi .Dlatego Fuxi symbol Pioruna  (Zhen)umieścił na północnym wschodzie , a symbol Wiatru (Sun) na południowym Wschodzie. Na koniec umieścił symbol góry (Gen) na północnym zachodzie a symbol jeziora( Dui ) na południowym wschodzie. Starożytna chińska kosmologia kojarzyła energię aktywizującą z góra , a uspakajającą z jeziorem.

Proponowałbym Wam teraz stworzyć ów diagram na kartce papieru aby go spokojnie przeanalizować i utrwalić owy układ który obecnie nazywany jest bagua Wcześniejszych Niebios. Po dogłębnej analizie trygramów diagramy starożytni mędrcy rozpisali owe trygramy w poziomej linii i przypisali im liczby od 1 do 8 zaczynając od nieba(1), jezioro(2),ogień(3),piorun(4),wiatr(5),woda(6) , góra(7) i ziemia(8)

Nanieś teraz liczby na diagram kołowy i przeprowadź analizę..

Zobaczysz teraz ,że w wykresie kołowym liczby 1,2,3,4 odpowiadające sekwencji nieba ,jeziora,ognia i pioruna , następują w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i nadchodzą z kierunku jang Dlaczego jang przeanalizuj dokładnie powyższy post o powstaniu 8 prymarnych gua .To jest bardzo istotne.

Liczby 5,6,7,8 odpowiadające sekwencji(trygramom)wiatru,wody,góry i ziemi pojawiają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ,czyli nadchodzą z kierunku in(yin)

Kiedy uważnie się teraz przypatrzysz temu diagramowi kołowemu to dojdziesz do wniosku ,że kierunek zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara odzwierciedlają zasadę yin , yang Gdzie są one przeciwieństwami , ale uzupełniają się Taki układ zwie się duchem TAI CHI.

A teraz trochę matematyki , która tak przez większość jest nie lubiana. Warto ją polubić.

Jeśli dobrze przyjrzymy się liczbom na diagramie to zauważymy  , że suma każdej pary liczb znajdujących się naprzeciwko siebie wynosi 9

Niebo-Ziemia               1+8=9

Jezioro-Góra                2+7=9

Ogień-Woda                3+6=9

Piorun-Wiatr                4+5=9

A wiec mamy tu cztery pary 9       4x6=36> 3+6=9

W naukach mantycznych i nie tylko liczba 9 uważana jest za liczbę Boską bowiem iloczyn który

jest sprowadzony do jednej cyfry powstały w wyniku pomnożenia liczby 9 przez   każdą

dowolną liczbę daje zawsze liczbę 9 np. 3x9=27>2+7=9

 kiedy przypatrzymy się uważnie trygramom które składają się z kresek tzn. dwie kreski dla linii in i jedna kreska dla yang to znów się przekonamy ,że suma kresek każdej pary gua leżących naprzeciwko siebie wynosi także 9

Niebo-Ziemia               3+6=9

Jezioro-Góra                4+5=9

Ogień-Woda                4+5=9

Piorun-Wiatr                5+4=9

 I w tym przypadku mamy 4 pary 9 4x9=36>3+6=9 

Tych matematycznych zależności jest bardzo dużo, poznamy je później kiedy opanujemy podstawy.

Jacek Chmiel konsultant Feng Shui