Porządek wg Króla Wen czyli układ ośmiu prymarnych gua zwanych Układem Późniejszych Niebios. Legenda głosi , że za panowania dynastii Shang król Wen był uwięziony w miejscu zwanym Youli , przez okres 7 lat . W  tym okresie zainspirował go układ Prymarnych Gua przedstawiony przez Fuxi. Do tego stopnia , że stworzył nowy układ , którego później nazwano Porządkiem Późniejszego Nieba.

 W komentarzu Konfucjusz powiedział:

Najwyższy nadchodzi przez Zhen

Przejawia się przez Sun

Staje się wzajemnie widoczny w Li

Służy w Kun

Przemawia radośnie w Dui

Walczy w Qian

Trudzi się w Kan

Wypełnia znaczenie w Gen

 Musiało minąć 1500 lat po Konfucjuszu aby rozszyfrować w/w komentarz.

Dokonał tego Shao Yong jeden z największych uczonych Szkoły Symboli i liczb.

Shao bardzo długo analizował komentarz Konfucjusza i doszedł do finalnego wniosku ,ze opisuje on kołowy porządek bagua króla Wen.

 Postaramy się teraz rozłożyć komentarz Konfucjusza na czynniki proste.

1/Najwyższy nadchodzi przez Zhen

„Najwyższy” to władca Niebios , który zainicjował(stworzył) miriady rzeczy ,rozpoczynając od Zhen czyli Pioruna. W porządku króla Wen Zhen reprezentuje wschód, czyli kierunek gdzie wschodzi słońce oświetlające wszelkie stworzenie. Zhen to również wiosna.

2/ Przejawia się przez Sun

  gdy krąg obróci się do pozycji Sun-Wiatru , słońce stoi już wyżej na niebie , po stronie południowo wschodniej. Jest to okres intensywnego wzrostu w przyrodzie i odpowiada przejściowemu okresowi między wiosna a latem.

3/ Staje się wzajemnie widoczny w Li

  Li czyli Ogień, symbolizuje jasność i słonce zajmuje wtedy pozycje w zenicie kręgu po stronie południowej ,co powoduje, że wszystkie stworzenia doskonale się widzą dzięki jego potężnemu blaskowi Li to gua Południa które reprezentuje lato jako porę roku.

 4/ Służy w Kun

  kun to Matka Ziemia , karmicielka wszystkich istot ziemskich, która w ten sposób wypełnia

misję którą otrzymała od Najwyższego. Kun oznacza południowy zachód i w odniesieniu do pór roku okres przejściowy miedzy latem a jesienią.

 5/ Przemawia radośnie w Dui

   Dui to Jezioro ,symbolizuje jesień , okres zbiorów ,gdy wszystkie stworzenia ziemskie są radosne i łączą się ze sobą w szczęśliwość, Dui odpowiada zachód.

 6/ Walczy w Qian

    Qian Niebo północny zachód, gdzie słońce zachodzi i gdzie yang i yin , jasność i ciemność walczą ze sobą. Jest to okres przejściowy między jesienią a zimą.

 7/ Trudzi się w Kan

  Kan to symbol trudu., który przedstawia wodę w nieustającym ruchu dniem i nocą . Oznacza Północ ,gdzie słońce zupełnie niknie , pozostawiając tylko ciemność i czas na odpoczynek . W odniesieniu do pory roku to jest zima.

 8/ Wypełnia znaczenie w Gen

 Gen to północny wschód symbolizujący czas przed świtem , gdy ciemność za chwilę zniknie i pojawi się światło powodując zakończenie poprzedniego dnia, który się dopełnił oraz początek nowego, niosącego za sobą nowe wyzwania. Pora roku to okres przejściowy między zimą a wiosną.

 Porządek Fuxi odzwierciedla proces formowania się świata a układ króla Wen przedstawia przebieg nieustających zmian , jakim podlegają wszelkie rzeczy już przejawione. dlatego też układ króla Wen używa się do objaśnień nieustających ,cyklicznych i dynamicznych zmian życia codziennego. Układ ten na etapie czasowym został zintegrowany z systemem pięciu żywiołów , Dziesięciu Niebiańskich Pni i Dwunastu Ziemskich Konarów.etc...........

 

Liczby gua  w porządku króla Wen nie mają żadnego związku z pozycją gua (!!!) są to liczby atrybuty ich kolejność została przejęta z kropkowanego diagramu zwanego Lo –Shu co dosłownie znaczy wzór(shu) który wyłonił się z rzeki Lo