Feng shui to starożytna chińska sztuka i nauka życia w harmonii ze środowiskiem. Głęboko zakorzeniona w chińskiej kulturze i filozofii taoistycznej, stanowi sposób postrzegania energii wszechświata i współoddziaływania z nią.

Po raz pierwszy została ona ogłoszona ok. 3000 lat temu w Epoce Walczących Królestw pod nazwą Kan Yu gdzie Kan oznacza drogę do niebios a Yu drogę ziemi. System ten  opisuje obserwację sił między niebem a ziemią, opartą na zasadach Yin i Yang oraz teorii Pięciu Elementów (Wu Xing).  Na przestrzeni setek lat wiedza ta była tajemnie skrywana i przekazywana w systemie Mistrz – Uczeń . Z biegiem czasu Kan Yu zostało przemianowane na Feng Shui .

Szkoła Form Krajobrazowych Xingfa (Xing oznacza formę a fa metodę) Jest pierwszą najstarsza szkołą Feng Shui , która powstała w prowincji Kiangsi. Po­czątkowo jego głównym celem było znajdowanie właściwego miejsca dla grobów, jako że kult przod­ków odgrywał ważną rolę w życiu Chin na długo przed rozpowszechnieniem się taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu. Później Szkoła Formy fengshui za­jęła się także sytuowaniem domów, zależnie od warunków geograficznych otoczenia, obecności wody oraz panującego klimatu Podstawową zasadą tej szkoły było zlokalizowanie w danej okolicy miejsca, w którym skupia się Qi , gdzie qi jest niesiona wiatrem (feng) i osiada w wodzie (Shui). siły niebiańskie (czas) i ziemskie (przestrzeń).

Szkoła Kompasu Liqi Pai ( szkoła wzorców QI ) została roz­winięta w prowincji Fukien. Opiera się ona na idei, że każda z ośmiu podstawowych orientacji (północ, północny wschód, wschód, południowy wschód, południe, południowy zachód, zachód, północny zachód) dostarcza innej energii. Głównym narzędziem tej szkoły jest kompas luo pan , dzięki któremu analizuje się siły niebiańskie (czas) i ziemskie (przestrzeń) Prawdziwe klasyczne  Feng Shui oparte jest na bazie Szkoły Formy i Szkoły Kompasu oraz Szkoły San Yuan zwanej Szkołą Trzech Cykli i Szkoły San He zwanej Szkołą Trzech Kombinacji

Połączenie i różne kombinacje w/w wymienionych szkół doprowadziły do powstania

Xuan Kong (aka Mysterious Subtleties, Time i School Space) ·  

       Xuan Kong Fey Xing (powszechnie znany jako Flying Stars School) ·   

      Xuan Kong Da Gua (64 School Method Hexagrams) ·     

    Xuan Kong Shui Fa (Time i School Method Water Space) ·  

       Zi Bai (Purple White Flying Stars School)  ·       

  Tata Chai (aka Eight Mansions School) ·    

     Major Wandering Stars School ·   

      Minor Wandering Stars School ·     

    Gate Dragon Yuan San Eight School Formation ·    

     San He Tou Luan – (aka Environmental Appearance i School Formations Land) ·      

   San He Shui Fa – ( School Methods Water) ·   

      Men Qi Dun Jia ( Mystical Doorways i Magic School Armour)