Aby przyswoić sobie dobrze tajniki klasycznego feng-shui musimy poznać pochodzenie i rozwój ośmiu prymarnych gua . Gua tłumaczone jest jako trygram lub heksagram , zależnie od kontekstu. W języku chińskim gua znaczy zawieszać. W Chinach zawieszano symbole , by mówiły ludziom , jak maja postępować , jeśli chcą uzyskać szczęście i uniknąć niepomyślnego losu. Konfucjusz w swym traktacie opisuje „......Tai Chi generuje dwie podstawowe energie. Dwie podstawowe energie tworzą cztery podstawowe symbole.

Cztery podstawowe symbole składają się na osiem prymarnych gua. „ W ten sposób powstaje ba gua gdzie ba po chińsku oznacza osiem. Przed omówieniem w jaki sposób powstaje 8 prymarnych gua muszę wspomnieć o pojęciu Tai Chi aby przybliżyć Wam  mistycyzm orientalny i ideologię myślenia ludu Dalekiego Wschodu. Jest to bez wątpienia termin filozoficzny , który w w dosłownym tłumaczeniu oznacza „najwyższą ostateczność” U ludzi Zachodu termin  „ostateczny” jest rozumiany jako „ostatni” jak i „najdalszy”. Natomiast w filozofii Wschodu słowo „ostateczny” znaczy pierwszy jak i zarówno ostatni. Wg staro chińskiej kosmologii przed stworzeniem nie istniało nic , jedynie pustka. Ten stan nicości nazwano TAI CHI powołując się na starożytną chińska kosmologie nikt nie wie jak długo trwał ów stan nicości. I przyszedł w końcu ten moment gdzie TAI CHI zróżnicowało się na dwie prymarne energie zwane yin i yang. Kiedy zostają one  w bezruchu , są zjednoczone w TAI CHI. Ruch owe te energie różnicuje. Kiedy TAI CHI już się zróżnicowało na dwie prymarne energie , pojawiło się Niebo i Ziemia , słonce i księżyc , burze i wiatr .Mędrcy chińscy zsumowali wszystkie te zjawiska i nazwali dwie pierwotne energie yang i yin. Energię yang przedstawili jako linię ciągłą a yin jako przerywaną .Wtedy to te dwie prymarne energie weszły w reakcje między sobą gdzie powstały 4 możliwe warianty

(Tutaj jest dobrze przygotować sobie ołówek i zeszyt w którym będziecie  odpowiednio rysować trygramy dla bardziej obrazowego zrozumienia jakże ważnego zagadnienia)

1/ Yang wchodzi w interakcje z jang (linia ciągła na gorze i dole)

2/ Yin wchodzi w interakcję z jang     (linia przerywana na górze , ciągła na dole)

3/ Yang wchodzi w interakcję z Yin          (Linia ciągła na górze . przerywana na dole)

4/ Yin wchodzi w interakcję z Yin       (linia przerywana na górze i dole)

Starożytni mędrcy nazwali dwie linie ciągłe Większym Yang, linię przerywana na linia ciągłą Mniejszym Yin, linię ciągłą nad linią przerywaną mniejszym Yang i  dwie linie przerywane Większym Yin. W ten sposób powstały cztery podstawowe symbole. Z kolei te cztery bardziej złożone formy energii yin i yang wchodziły ze sobą w interakcje tworząc osiem takich interakcji (analogicznie tak jak w przypadku powstania 4 symboli) w ten sposób powstało

Dodając linię ciągłą (yang) nad większym jang otrzymujemy trygram Qian (trzy ciągłe linie) który symbolizuje Niebo. Dodając linię przerywaną (Yin) nad większym Yang otrzymujemy Dui który symbolizuje Jezioro.I tu proszę zwrócić baczną uwagę na bardzo istotny fakt Niebo i jezioro wywodzą się z tego samego źródła Większego Yang!!

Dodając linię ciągłą nad mniejszym Yin otrzymujemy Li który symbolizuje Ogień .Dodając linię przerywaną nad mniejszym Yin otrzymujemy Zhen ,który symbolizuje Piorun. W tym przypadku Ogień i Piorun wywodzą się z tego samego źródła Mniejszego Yin.

Dodając linie ciągłą nad mniejszym Yang otrzymujemy Sun który symbolizuje Wiatr. Dodając linię przerywaną Yin nad mniejszym Yang otrzymujemy KAN który symbolizuje Wodę. W tym przypadku wiatr i woda wywodzą się z tego samego źródła Mniejszego Yang.

Dodając linię ciągłą Yang nad Większym Yin otrzymujemy Gen , który symbolizuje Górę. Dodając linię przerywaną Yin nad Większym Yin otrzymujemy Kun który symbolizuje ziemię. Toteż Gora i Ziemia wywodzą się z tego samego źródła Większego Yang.

W ten sposób starożytni Chińscy mędrcy uzyskali BAGUA tj, osiem prymarnych Gua..

Jeden z mistrzów (shi fu) ze Szkoły Symboli i Liczb ułożył wiersz dla swoich uczniów aby zachęcic ich do studiowania bagua  

Qian, inicjujące Niebo , ma trzy linie ciągłe

Kun, przyjmująca Ziemia , ma trzy linie przerywane

Zhen, poruszający Piorun jest jak stojąca czara

Gen, Nieruchoma Góra jest jak odwrócona misa

Dui, radosne Jezioro ,jest otwarte u góry

Sun, przenikliwy Wiatr ,ma rozbite dno

Kan, niebezpieczna Woda , jest mocny w środku

Li, lgnący Ogień, w środku rozdzielony.