Przede wszystkim musimy sobie wytłumaczyć jakie mechanizmy decydują o zmianie wykresu urodzeniowego , a w ogóle jakie zachodzą mechanizmy między energią Qi niebiańską, ziemską i ludzką. Mało osób zdaje sobie sprawę z tych zależności i nieskończonej ilości możliwości oddziaływań miedzy tymi trzema energiami. Weźmy dla przykładu energię Qi ludzką.na którą tak często powołujemy się . tylko  pytam się co jest w człowieku takiego , ze jest wstanie oddziaływać na Qi Ziemi i Nieba?

Nieco uchylę rąbka owej tajemnicy aby pokazać  Czytelnikom jaka to jest rozległa nauka aby ją dobrze zrozumieć. Wszystko to dzieje się za sprawą erytrocytów czyli krwinek czerwonych.

 Najpotężniejszą anteną, jaką dysponujemy, jest właśnie krew. Można obliczyć, że nasze czerwone ciałka krwi dysponują łączną powierzchnią ok. 3500-4000 metrów kwadratowych. Ta płaszczyzna w ciągu jednego dnia 2880 razy przebiega przez płuca, co daje aktywnej powierzchni 11,5 miliona metrów kwadratowych, czyli 11,5 kilometrów kwadratowych! Niezłe żagle Czy po takiej tezie łatwiej jest zrozumieć energie Qi człowieka?A cóż takiego może być w Astrofizyce , że trzeba ją poznać? Podam przykład dynama słonecznego…Mniej więcej co 11 lat Słońce znacznie zwiększa swoją aktywność. Przez 3-4 kolejne lata do planety Ziemi dociera znacznie więcej energii. Temperatura wód oceanicznych zwiększa się wtedy o ok. 0.6 ° C. Znacznie “poprawia” (zmienia) się wówczas pogoda. Później następuje oziębienie, globalna ilość opadów znacznie zwiększa się.Następny przykład to rola Astrocytów jako receptora i przekaźnika zmian aktywności słonecznej i ziemskiego pola magnetycznego , który ustanawia wraźliwość określonych obszarów sieci neuronalnej mózgu ludzkiego.Czy tez  zjawisko strugi wiatru słonecznego, które łączy Słońce z Ziemią na kształt pępowiny. Na przestrzeni dni, tygodni, miesięcy szybkość wiatru słonecznego, jego natężenie, wywierana “siła uderzeniowa” zmienia się.Trzeba sobie zdawać przy tym sprawę, że układ ciał astronomicznych - Słońce i niejako podwójna planeta Ziemia-Księżyc, jest układem złożonym. Słońce ma własne pole magnetyczne zorientowane w określony sposób względem Ziemskiego pola magnetycznego. Słońce obraca się wokół swojej osi z szybkością jednego pełnego obrotu na ok. 30 dni. Należy pamiętać przy tym, że atmosfera Słońca, która jest półpłynną kulą gorącej plazmy i gazu, ma różne szybkości kątowe obrotu, w zależności od szerokości heliograficznej danego pasma . I tak, warstwa atmosfery Słońca położona w okolicach równika słonecznego obraca się z szybkością ok. 21 dni na jeden cykl. Warstwy położone na wyższych szerokościach obracają się mniej więcej z szybkościami 23.5, 25, 27.1 i 30. O dziwo, owe różne szybkości kątowe dla różnych szerokości heliograficznych nie przechodzą płynnie jedna w drugą, lecz cechują się zmianami skokowymi, czyli dyskretnymi etc.Tak więc tematyk niebiańskiego serca jest niewyczerpalna i obejmuje ona w sobie jeszcze takie elementy jak: plamy słoneczny ,pasy Allena, korpuskularne promieniowanie, wiatr słoneczny, pory dnia , fazy księżyca , ułożenia ziemi w układzie do słońca, deklinacja, głód słoneczny, cykl dobowy , roczny i jedenastoletni pola magnetycznego ziemi i wiele , wiele innych.Tak nauka feng-shui jest tak rozległą wiedzą , ze praktycznie dotyczy ona wszystkich aspektów życia ziemskiego bowiem wszystko co Nas otacza i my sami jesteśmy energią .Jeśli będzie zainteresowanie tą tematyką to Smok w wolnych chwilach podzieli się swą wiedzą.

Jacek Chmiel vel.Smok