Początki chińskiego kalendarza sięgają XIV wieku p.n.e. Według legendy, twórcą kalendarza był mityczny cesarz Huangdi, który wprowadził go w 2637 roku p.n.e. Chociaż od kilkudziesięciu lat Chińczycy posługują się kalendarzem gregoriańskim, tradycyjny kalendarz jest stosowany do dnia dzisiejszego do określania terminów świąt. Tradycyjny chiński kalendarz oparty jest na dokładnych astronomicznych obserwacjach wysokości słońca oraz faz księżyca.  Ważnym elementem chińskiego kalendarza jest sześćdziesięcioletni cykl kalendarzowy. Cykl ten jest kombinacją 10 znaków tian gan oraz 12 znaków di zhi.

Pierwszy cykl znaków kalendarzowych (天干tian gan):

甲 jia,     乙 yi,        丙 bing,    丁 ding,     戊 wu,

己 ji,      庚 geng,     辛 xin,     壬 ren,      癸 gui.

 

Drugi cykl znaków kalendarzowych (地支di zhi):

 

子 zi,    丑 chou,   寅 yin,    卯 mao,  辰 chen,    巳 si,

午 wu,   未 wei,    申 shen,   酉 you,   戌 xu,      亥 hai.

 

W Tablicy przedstawione zostały kombinacje znaków cyklicznych. Jak widać, tylko połowa możliwych kombinacji jest wykorzystana. Rok o tej samej nazwie powtarza się co 60 lat. Liczby oznaczają numer kolejny  roku w cyklu sześćdziesięcioletnim.

 

 

1

 

13

 

25

 

37

 

49

 

 

2

 

14

 

26

 

38

 

50

51

 

3

 

15

 

27

 

39

 

 

52

 

4

 

16

 

28

 

40

41

 

53

 

5

 

17

 

29

 

 

42

 

54

 

6

 

18

 

30

31

 

43

 

55

 

7

 

19

 

 

32

 

44

 

56

 

8

 

20

21

 

33

 

45

 

57

 

9

 

 

22

 

34

 

46

 

58

 

10

11

 

23

 

35

 

47

 

59

 

 

12

 

24

 

36

 

48

 

60

Każdy sześćdziesięcioletni cykl rozpoczyna się w roku jiazi, natomiast końcowym rokiem cyklu jest rok o nazwie guihai. Obecny cykl rozpoczął się w dniu 2 lutego 1984 roku, natomiast pierwszym dniem następnego cyklu będzie dzień 30 stycznia 2044 roku. Chiński kalendarz jest kalendarzem księżycowym. Rok słoneczny liczy około 365.25 dni, podczas gdy miesiąc księżycowy ma około 29.5 dni. Dlatego rok księżycowy liczy średnio 12 x 29.5 = 354 dni, tzn. 353, 354 lub 355 dni. Tak więc rok księżycowy jest krótszy od słonecznego o około 11 dni. Jest to rok zwykły. Rok przestępny ma jeden miesiąc więcej i liczy 383, 384 lub 385 dni. Żeby określić, czy dany rok jest rokiem przestępnym, należy obliczyć liczbę nowiów (tzn. kiedy Księżyc jest w koniunkcji ze słońcem, data nowiu jest pierwszym dniem nowego miesiąca) między 11 miesiącem roku (tj. miesiącem, w którym wypada zimowe przesilenie) i 11 miesiącem następnego roku. Jeśli od  początku 11 miesiąca pierwszego roku do początku 11 miesiąca drugiego roku jest 13 nowiów, wtedy w pierwszym roku musi być wstawiony dodatkowy miesiąc. Rok przestępny w kalendarzu księżycowym różni się zatem znacznie od roku przestępnego w kalendarzu słonecznym. Chiński Nowy Rok wypada zawsze między 21 stycznia a 21 lutego, a więc z kilkutygodniowym opóźnieniem względem naszego kalendarza.

Jednakże cykliczne zmiany w przyrodzie nie zachodzą według kalendarza księżycowego, lecz zgodnie z kalendarzem słonecznym. Również rolnicy wykonują prace polowe zgodnie z kalendarzem słonecznym. Dlatego oprócz kalendarza księżycowego był także w użyciu słoneczny kalendarz rolniczy, w którym rok dzielił się na 24 okresy jieqi liczące po 15-16 dni.

 

Oto nazwy 24 okresów (節氣jieqi) roku słonecznego:

 1. 立春         li chun– początek wiosny
 2. 雨水            yu shui– deszczowe wody
 3. 驚蟄         jing zhe – przebudzenie owadów
 4. 春分         chun fen – wiosenna równonoc
 5. 清明         qing ming – czysta jasność
 6. 穀雨         gu yu –  zbożowe deszcze
 7. 立夏         li xia – początek lata
 8. 小滿         xiao man – małe roztopy
 9. 芒種         mang zhong – kłoszenie zbóż
 10. 夏至         xia zhi – letnie przesilenie
 11. 小暑         xiao shu – małe ciepło
 12. 大暑         da shu – duże ciepło
 13. 立秋         li qiu – początek jesieni
 14. 處暑         chu shu – niedostatek ciepła
 15. 白露         bai lu – biała rosa
 16. 秋分         qiu fen – jesienna równonoc
 17. 寒露         han lu – zimna rosa
 18. 霜降         shuang jiang – pierwszy szron
 19. 立冬         li dong – początek zimy
 20. 小雪         xiao xue – mały śnieg
 21. 大雪         da xue – duży śnieg
 22. 冬至         dong zhi – zimowe przesilenie 
 23. 小寒         xiao han – małe zimno
 24. 大寒         da han – duże zimno

 

Oprócz cyklu sześćdziesięcioletniego jest jeszcze jeden cykl składający się z dwunastu nazw zwierząt – znaków zodiaku shuxiang. Pięć cykli dwunastoletnich składa się na jeden cykl sześćdziesięcioletni.

 

Oto 12 znaków cyklu zodiakalnego (屬相shuxiang):

鼠shu – szczur,    牛niu – wół,         虎hu – tygrys,       兔tu – zając,

龍long – smok,     蛇she – wąż,        馬ma – koń,        羊yang – owca,

猴hou – małpa,     雞ji – kogut,          狗gou – pies,        豬zhu – świnia.

 

W Tabeli znaki zwierząt przyporządkowane zostały do lat kalendarza gregoriańskiego. Należy jednak pamiętać o tym, że chiński Nowy Rok wypada zawsze w późniejszym terminie. Tak więc, osoba urodzona 1 stycznia 1980 roku, urodziła się faktycznie w roku owcy, a nie w roku małpy..

 

Szczur

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

Wół

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

Tygrys

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

Zając

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

Smok

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

Wąż

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

Koń

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

Owca

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

Małpa

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

Kogut

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

Pies

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

Świnia

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

 

Uwaga:

Przed zapoznaniem się z tradycyjnym chińskim kalendarzem na rok 2004, należy najpierw poznać kilkanaście znaków pisma chińskiego, przede wszystkim oznaczających liczby:

一 yi – 1,  二 er – 2,  三 san – 3,四si – 4,五 wu – 5,六 liu – 6,

七 qi – 7,  八 ba – 8,九 jiu – 9,十 shi – 10,廿 nian – 20.

 

Oto przykłady zapisu liczb w kalendarzu:

初三 chusan – trzeci (dzień miesiąca),

十三 shisan – trzynasty (dzień miesiąca),

廿三 niansan – dwudziesty trzeci (dzień miesiąca).

 

Poza tym należy poznać chińskie nazwy miesięcy:

正月 zheng yue – pierwszy miesiąc,

二月 er yue – drugi miesiąc,

三月 san yue – trzeci miesiąc, itd. do十二月shier yue – dwunasty miesiąc,

閏月 run yue – trzynasty miesiąc (dodatkowy).

Inne znaki w kalendarzu oznaczają nazwy 24 okresów słonecznego kalendarza rolniczego. Nazwy te zapisane są w pierwszym dniu danego okresu.