PIERWSZE PRAWO
 

Energia podąża za uwagą!!! (Makia)

 

Pierwsza myśl, którą odkryli  mądrzy ludzie, nazywa się MAKIA: energia płynie tam, gdzie koncentrujemy naszą uwagę. Zawsze, gdy płynie energia i uwaga, wtedy powstają zdarzenia. Obojętnie gdzie nie kierowałbyś swojej uwagi, np. na jakiś przedmiot lub myśl, przepływ energii utrzymuje się. Innymi słowy: wszystko wraca do ciebie stosownie do twoich myśli.

A to znów oznacza:, jeżeli pozytywnie myślisz o swoim środowisku, wtedy także pozytywna energia powraca do ciebie. Jeśli jednak wysyłasz negatywne myśli odnośnie swojego otoczenia, wtedy powraca do ciebie negatywna energia. Do twojego życia wpływają negatywne konsekwencje. Jeżeli wysyłasz przesadne myśli i konsekwentnie zachowujesz je, zamiast jedynie okazyjnie, chwilowo, przy sposobności, wtedy również przesada i nadmiar wpływają do twojego życia. Jeżeli ciągle myślisz o szczęściu i radości, wtedy w tym samym stopniu szczęście i radość będą wpływały do twojego życia. Skoro tylko skoncentrujesz się na strachu i złości, wtedy w swoim życiu natkniesz się na to samo. Jeżeli skoncentrowany jesteś na przemocy, irytacji i chorobie, wtedy do twojego życia wpłynie przemoc, irytacja i choroba. Huna powiada, iż każdy z nas posiada zdolność oraz cudowny dar samodzielnego rozstrzygania, na czym powinny koncentrować się nasze myśli, energia i uwaga. W zależności od zmiany, wpływa to z powrotem do twojego życia. Wszystkie różnorodne metody tej wiedzy pokazują, wychodząc od pierwszej zasady, jak powinny wyglądać zmiany wnętrza, które doprowadzają do zmian w świecie zewnętrznym

 

DRUGIE PRAWO

 

Świat jest taki , jakim go widzisz

 

 (IKE)

 

Nasze życie jest snem, naszym snem. Snem, który dzielimy z innymi ludźmi, z Ziemią , lecz także z samym sobą. Nie oznacza to nic innego aniżeli faktu, iż ten sen, nasze doświadczenia, przeżycia, owa rzeczywistość jak zwykliśmy mówić, pochodzą z naszego wnętrza; z naszych myśli, idei, wierzeń, obaw i życzeń, z naszej złości oraz z naszych przyjemności. Oznacza to, ze suma naszych myśli tworzy nasze codzienne przeżycia. Z nocy powstaje dzień, z myśli - rzeczywistość. Jeżeli chcielibyśmy zmienić ta filozoficzną rzeczywistość, wtedy musimy zmienić samych siebie. Chęć zmieniania jedynie świata zewnętrznego byłaby strata czasu i energii. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić świat zewnętrzny, wtedy w pierwszej kolejności powinniśmy zagłębić się w sobie i tam szukać tego miejsca, które stwarza zewnętrzny świat, po czym zmienić je. Musimy zmienić swoje wyobrażenia; strach i złość przeobrazić w miłość; wyobrażenia o niedoborze przekształcić w obrazy obfitości. Tak przedstawia się IKE; pracujemy w naszym wnętrzu, aby kształtować świat zewnętrzny. Ta zasada jest najważniejsza, natomiast wszystkie pozostałe, o których będziemy teraz mówić odnoszą się do niej.

 

TRZECIE PRAWO

 

Nie istnieją żadne granice

 

(Kala)

 

KALA powiada, że nie istnieją żadne granice, oraz iż wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani. Każdy z każdym: duch w człowieku, Ziemi, roślinach i zwierzętach, niebie i oceanie. Wszystko jest ze sobą powiązane. Poza tym KALA mówi, że separacja jest iluzją. Właśnie, dlatego, że za pomocą myśli kształtujemy rzeczywistość, czasami stwarzamy pewien rodzaj izolacji. Z myśli o separacji powstaje choroba. Jeśli świadomość oddzieli się od ciała, jeśli te dwa elementy potraktujemy jako dwie oddzielne rzeczy, wtedy powstanie z tego stan chorobowy. Jeżeli nasze ciało, a więc my sami, odcięte jest od innych ludzi, i jeśli ten stan separacji utrwali się w nas, wtedy nasze stosunki i układy będą chore. Jeżeli czujemy się odizolowani od Ziemi, jeżeli odbieramy ją jako coś leżącego poza nami, wtedy doprowadzamy do separacji, przez co my i Ziemia będziemy chorzy. KALA powiada również, iż poniżej tego poczucia separacji znajduje się prawdziwa jedność. Dopiero, gdy uwolnimy się od wyobrażeń i uczuć, uczynków, myśli i sposobów zachowania oznaczających izolacje, wtedy jedność ta dojdzie do głosu i połączenie zostanie ponownie stworzone. Będziemy zdrowi i staniemy się jednością z samym sobą oraz układami i stosunkami wokół nas. Jest to pewien rodzaj ponownego stwarzania kontaktu, pewne uwolnienie. Na Hawajach istnieją określone gesty oznaczające tyle, co: bądź rozluźniony. Mówi się: odpręż się ponieważ jeśli będziesz, spięty, skurczony i naprężony, wtedy z tego stanu powstanie izolacja. Natomiast, jeżeli rozluźnisz się i pozwolisz rzeczom płynąć, wtedy będziesz zdrowszy, będziesz miał lepszy stosunek do otaczającego cię świata. Dzieje się wtedy coś bardzo interesującego. Ten, kto jest odprężony i płynie z rzeką otaczającego go świata, właśnie ten może łatwiej go zmieniać. KALA nie oznacza więc, iż wiecznie musimy brać rzeczy takimi, jakie są, bez możliwości zmieniania ich. O wiele bardziej oznacza to: ten, kto bardziej czuje się odprężony z elementami otaczającego nas świata, ten łatwiej może je zmieniać. Tak powiada KALA.

 

CZWARTE PRAWO

 

Oto chwila , w której możesz wykorzystać swoją siłę

 

(Manawa)

 

Czwarta zasada to MANAWA. MANAWA mówi, iż teraz jest moment siły, teraz jest chwila działania. Tutaj i teraz. Siła leży nie w przeszłości i nie w przyszłości. Przeszłość nie ma żadnej władzy nad tobą. To raczej ty jesteś tym, który dokładnie w tej chwili posiada moc zmieniania swojego sposobu myślenia. Dzięki temu przeszłość oraz następstwa przeszłości nie mogą zatrzymywać cię. Musisz iść naprzód. Z balastem przeszłości nie posuniesz się w życiu do przodu. Najlepiej posuniesz się w życiu naprzód, jeżeli będziesz myślał etapami o sobie i o przeszłości. Są to dokładnie te myśli, które w każdym momencie stwarzają twoją rzeczywistość. Jeżeli w twoim życiu istnieje piękno, wtedy piękno to stwarzasz teraz. Idea ta powiada, że piękno to stwarzasz dzięki temu, iż w tym momencie doświadczasz go, podziwiasz i uznajesz je. Jeżeli nie uznajesz go, jeśli stracisz poczucie piękna, wtedy cała otaczająca Cię ziemia straci swoje piękno. Jak wiemy, dzieje się tak w niektórych miejscach na Ziemi. Jednak jeśli stworzysz więcej radości z danej chwili i uznasz ją, wtedy tym bardziej wzmacniasz i wzbogacasz ją. Nie chodzi wiec o to, kim byłeś, lecz kim jesteś. Od tego zależy, co posiadasz w każdej chwili. Tak samo przyszłość nie leży tak po prostu przed tobą i nie czeka aż natkniesz się na nią. Nie, przyszłość jest ciągle kreatywna i odpowiada myślom, które teraz zasiewasz. Czasami mamy chwasty z przeszłości. Lecz teraz możemy je wyrwać i posadzić nowe nasiona, stworzyć nową przyszłość. Tak powiada ta wiedza. Z biegiem czasu zasiane zostaną nowe nasiona i jeżeli plon tego zasiewu nie będzie nam się podobał , wtedy zawsze możemy wyrwać go i posądzić nowe nasiona. W każdej chwili mamy tę moc w sobie. Siła ta znajduje się również we wszystkim innym. W każdej chwili.

 

PIĄTE PRAWO

 

Kochać oznacza być szczęśliwym z samym sobą

 

(Aloha)

 

Jedna z najcudowniejszych idei skrywa się za słowem, które już słyszeliście: ALOHA. ALOHA ogólnie oznacza: dzień dobry i do widzenia. Co prawda, słowa tego  używa się też w tym sensie. Ale my mówimy również o ALOHA jako o duchowej postawie. Wtedy oznacza i określa ono przyjaźń. Jednakże oznacza jeszcze coś więcej. Więcej aniżeli przyjaźń, dzień dobry i do widzenia. ALOHA oznacza w prosty i niepojęty sposób miłość. Prawdziwe znaczenie tego przecudownego słowa to miłość. Jednak głęboko w jego korzeniach znajduje się znaczenie: być szczęśliwym. Być szczęśliwym... z czymś lub kimś. Oto jest owe właściwe odkrycie, najprzecudowniejsza tajemnica, która odsłonią ci ludzie. Kochać oznacza być szczęśliwym z ... Stopień, w którym zadowolony jesteś z samego siebie, z ludzi i środowiska, w takiej mierze kochasz. Wtedy miłość może wypromieniować i płynąć. Jednakże stopień, z jakim krytykujesz, w jakim niezadowolony jesteś z życia, w takiej mierze osłabiasz lub uszczuplasz miłość. Miłość nie ma nic wspólnego z bólem. Miłość nie ma nic wspólnego z byciem skrzywdzonym lub krzywdzeniem innych. Miłość jest szczęściem, radością, przyjaźnią i przyjemnością pod każdym względem. Ponieważ kochać oznacza być szczęśliwym z ...

 

SZÓSTE PRAWO

 

Twoja siła jest w Tobie

 

(Mana)

 

Szósta zasada to MANA. MANA jest często mylnie rozumianym słowem i zrównywanym z czysta energia. Jednakże MANA oznacza siłę, boską sile, twórcza siłę. Istota (koncept) MANY to fakt, że istnieje źródło siły, która przepływa przez nas wszystkich. Nie tylko przez nas, ludzkie istoty, lecz także przez Ziemie, przez każdy kamień, drzewo, chmurę. MANA jest wewnętrzna siłą udzielająca kreatywności wszystkiemu, co istnieje. Kreatywności odpowiadającej danej rzeczy lub istocie. MANA jest siłą fal i oceanu oblewającego wybrzeże. MANA jest siłą wiatru, który niesie chmury, ptaki i wieje ponad ładem. MANA jest siłą pozwalająca kamieniowi być twardym, silnym i trwałym. MANA jest siła pozwalająca każdemu człowiekowi być kreatywnym we właściwy sobie sposób. MANA jest siłą w każdym z nas, we wszystkich rzeczach we Wszechświecie. Najważniejsza sprawa występująca przy tej idei jest dalej sięgająca myśl, iż cala moc i siła pochodzi z wnętrza. To jest podstawowe znaczenie. Nie istnieje żadna siła poza nami, która miałaby nad nami moc. Cała siła twojej egzystencji pochodzi z tego wszystko przenikającego źródła. Zawsze, gdy sądzimy, iż coś innego dysponuje siłą, wszystko jedno czy jest to przyroda, czy też inny człowiek, jakiś duch, obojętnie, co to nie byłoby, o czym myślimy, iż miałoby nad nami moc, wtedy uszczuplamy własną siłę. Osłabiamy, tłumimy ją i w szczególny sposób postępujemy tak, jakbyśmy w rzeczywistości w ogóle nie mieli tej mocy. MANA jest więc twórczą siłą a nie mocą nad czymś. Jest to wewnętrzna siła istniejąca we wszystkich rzeczach, w każdym człowieku, czyniąca z niego w najpełniejszym zakresie to, kim lub czym jest. W im większym stopniu dopuścimy do nas tą siłę, im bardziej będziemy ją czuć, korzystać z niej i żądać jej, tym szybciej posiądziemy siłę wdrapania się na najwyższy szczyt mocy i potęgi.

 

 

 

SIÓDME PRAWO

 

Skuteczność jest miarą rzeczywistości

 

(Pono)

 

Siódma zasada nazywa się PONO. PONO mówi, iż skuteczność jest miarą prawdziwości (rzeczywistości). Istnieje wiele sposobów dokonania pewnych rzeczy. Nigdy naprawdę nie jesteśmy mocno osadzeni. Nie istnieje tylko jeden sposób zrobienia czegoś; nie istnieje tylko jedna prawda, jedna metoda, jedno lekarstwo, jeden sposób leczenia, jedna droga do szczęścia, jeden człowiek, z którym możemy być szczęśliwi. Istnieje wiele sposobów (dróg) na osiągniecie naszych celów, bycia szczęśliwym, korzystania z życia, wypełnienia go. PONO mówi, że zawsze istnieje inna droga prowadząca do celu. PONO powiada, iż żaden plan (koncept, zarys, szkic) nie jest święty. Zamiar może być święty. Droga, którą idziecie, aby osiągnąć to, co chcecie, jednakże nie jest święta. Jeżeli chcecie osiągnąć określony cel, wtedy musicie wybrać stosowny (odpowiedni) do niego środek. Przemoc wytwarza tylko więcej przemocy, aż do chwili, gdy może pewnego dnia ludzie będą nią zmęczeni i użyją pokojowych środków (metod), aby znów zawitał pokój. Jeśli jednak zaczniecie z pokojem w sercu, z miłością dla pokoju, wtedy przybliżycie się w życiu do pokoju.